#blemmesykdom

Pemfigus Vulgaris L10.0

Pemfigus Vulgaris L10.0 – alvorlig blemmesykdom av ukjent årsak, krever sykehusinnleggelse og spesialbehandling ofte med høye doser cortison og andre immundempende medikamenter. #pemfigus_vulgaris, #blemmesykdom

Porfyri cutanea tarda

porfyri cutanea tarda -den vanligste formen for porfyri, men det er likevel en sjelden sykdom. Tarda betyr «sen» og henspeiler på at sykdommen debuterer i voksen alder, ofte i 40–60-årsalderen med lysutløst blemmesykdom spesielt på lyseksponerte områder som håndrygger og underarmer pga opphopning av gallefargestoff som skyldes enzymsvikt i leveren. #pct, #porfyri, #leversykdom, #fototoxisk, #blemmesykdom

Pemfigus

pemfigus-pemfigus, gruppe med sjeldne blemmesykdommer der strukturer mellom overhudscellene angripes av autoantistoffer. Gruppen er delt i tre hovedformer: pemfigus vulgaris, pemfigus foliaceus og paraneoplastisk pemfigus. #pemfigus, #blemmesykdom

Bulløs pemfigoid

Bulløs pemfigoid L12.0 – blemmesykdom som rammer eldre og som regel krever behandling med cortisontabletter og andre immundempende medikamenter. #blemmesykdom, #bulløs_pemphigoid