Porfyri cutanea tarda

porfyri cutanea tarda -den vanligste formen for porfyri, men det er likevel en sjelden sykdom. Tarda betyr «sen» og henspeiler på at sykdommen debuterer i voksen alder, ofte i 40–60-årsalderen med lysutløst blemmesykdom spesielt på lyseksponerte områder som håndrygger og underarmer pga opphopning av gallefargestoff som skyldes enzymsvikt i leveren.

#pct, #porfyri, #leversykdom, #fototoxisk, #blemmesykdom