Porfyri

porfyri – gruppe av sjeldne tilstander som skyldes ulike former for enzymsviktkombinert med primær eller sekundær leversykdom. Enzymsvikten fører til opphopning av ulike mellomprodukter, som med en fellesbetegnelse benevnes porfyrier og som kan føre til kløe i huden samt økt lysfølsomhet og sekundær blemmedannelse.

#porfyri, #leversykdom