#fot

Fotsvette

fotsvette-skilles ut spesielt i fotsålene som har stor tetthet av svettekjertler, kan være veldig sjenerende spesielt hos gutter fra puberteten og kan være opphav til lukt og disponere for fotsopp. Kan behandles på forskjellige måter bl a lokalt ved påsmøring f.eks. av «transpirasjonsvann RH», eller ved strømbad («iontoforese»), også botox injeksjoner kan nyttes. #fot #fuktighet…

Fotsopp

fotsopp – svært vanlig infeksjon på føttene forårsaket av soppsporer som benytter keratinet i hornhuden som næringskilde og vokser der. Er synlig med tørr, flassende og avskallende hud, hvitlig fortykkelse og noen ganger sprekkdannelse mellom tærne. Hyppigste sopp i Norge er Trichophyton Rubrum, som kan påvises ved dyrkning ellere PCR . Årsaken til at noen…

Clavus

clavus – liktorn, skyldes vedvarende eller gjentatt trykkpåvirkning på samme sted, noe som medfører at epidermis danner fortykket hornhud(keratin) som blir som en klumpdannelse og kan skape mekanske problemer med smerter og vanskelig tilpasning av fottøy. #clavus, #liktorn, #fot, #fotterapeut