#hemangiol

Jordbærflekk

jordbærflekk – bruker noen ganger som betegnelse på et rødt fødselsmerke som utvikles fra blodkar rett etter fødselen og kan bli ganske stort, plagsomt og skjemmende, bør vurderes av hudlege så snart som mulig bl a med tanke på evt karlaserbehandling, eller seleksjon til hemangiolbehandling (betablokker).«jordbærflekk #hemangiom, #hemangiol, #fødselsmerke

Fødselsmerke

fødselsmerke – kan være av forskjellige typer, er tilstede eller blir synlige rett etter fødselen, kan være uttrykk for noe som er genetisk betinget (arv eller mutasjon) eller kan være et utviklingsavvik av ukjent årsak. Vanligst med røde fødselsmerker, de som er tilstede ved fødsel, hyppigst en blodkaranomali, kalles «port wine stain» eller flammemerke, de…