#slv

Registreringsfritak

Registreringsfritak – gjelder for en del medikamenter som kan skaffes gjennom apotek, men der leverandøren av en eller flere grunner velger å ikke opprettholde «markedsføringstillatelse». I felleskatalogen er anført at:«sikkerhet, kvalitet og effekt for preparater på listen ikke er vurdert av Legemiddelverket.»Dette er ikke alltid helt korrekt da medikament med samme virkestoff fortsatt kan være…