Fotodynamisk behandling (PDT)

Fotodynamisk  behandling(PDT) – med MetVix krem fra PhotoCure utføres hos de fleste norske hudleger på egnete lesjoner. Ved behandlingen tas vevsprøve på forhånd eller under behandlingen, der det syke vevet fjernes mest mulig ved «skraping» med et spesielt hudlegeinstrument(kurette) som i stor grad kan skille mellom friskt og affisert vev, før blodstilling, påføring av krem og dekning av tynn plastfilm. 3 timer senere belyses lesjonen med et lys av en bestemt bølgelengde som tas opp (absorberes) i de evt gjenværende syke cellene som har størst konsentrasjon av lyssensitive porfyriner som er tilført gjennom kremen. På den måten vil de syke cellene kunne ødelegges mens flest mulig av de friske cellene bevares. Behandlingen gjentas etter 2 uker.

Les mer om fotodynamisk behandling her (K22)

#pdt #fotodynamisk #hudkreft #basaliom

14PDT_IMG_5024