Fotokjemoterapi

er behandling der man benytter en kombinasjon av egenskapene til lys og et kjemisk stoff til å få et bestemt resultat. Eksempler er psoriasis behandling med langbølget UV lys (UVA) etter inntak av tabletter med psoralener som gir økt lysfølsomhet og bremser sykdomsaktivieteten, eller hudkreftbehandlingen PhotoCure der man smører på en krem (Metvix) som inneholder porfyriner på forbehandlet hud så dette kan tas opp mest i de syke cellene før lysbestråling som gir en reaksjon i huden og mest i de syke cellene man ønsker å få bort.

#fotokjemoterapi #psoralener #fotokur