Herpes labialis

herpes labialis – munnsår som skyldes herpesvirus type I, av og til type 2, kan bryte ut ved forkjølelse, stress, soling, mekanisk påvirkning(kyssing) mm, smittsomt ved direkte kontakt når aktivt, kan behandles når det kommer, men også forebyggende dersom man helst vil unngå nye utbrudd. Les mer «pasinfo D01».

#herpes #herpes_simplex #virus