Herpes simplex B00.9

Herpes simplex B00.9 – et virus som forekommer som type 1 og type 2 og som ser ut til å lagres sentralt i perifere nerver for så å vandre ut og gi gjentatte utbrudd i tilsvarende område på huden. Herpesutbruddene kan prinsipielt ramme hvilket som helst sted på kroppen; ansikt, kjønnsdeler, fingre, armer, ben, nederst på ryggen. Senere utbrudd kan komme andre steder enn der det ble smittet / brøt ut første gang.  Utbruddene kommer vanligvis sjeldnere, men ved nedsatt motstandskraft kan de komme oftere og større tilbake.

#herpes #herpes_simplex #virus