In situ

in situ – ved mikroskopisk u s av f.eks. en fjernet føflekk kan man se hvor dypt i huden en evt hudkreft har kommet.  Dersom den er avgrenset til det øvre hudlaget, dvs at de avvikende cellene heller ikke har kontakt med lymfe og blodkar, sier man at lesjonen er «in situ» dvs at det bare er en celleforandring uten risiko for at det har forekommet spredning. «In situ» er derfor en veldig god nyhet både for legen og pasienten.

#in_situ, #celleforandring