Kenacort -T-inj

Kenacort -T-inj– cortison til inj, kan tynnes til forskjellig konsentrasjon ifm arrbehandling og andre hudsykdommer f.eks.necrobiosis lipipoidica, alopecia areata mm. Benyttes også til årlig «allergisprøyte» hos mange med plagsom høysnue / vår/ sommerallergi. En bivirkning av allergisprøyten kan være et søkk (atrofi) i muskulatur og hud.

#kenacort, #allergisprøyte, #arrbehandling