Liktorn

liktorn fortykkelse i hornhuden som regel etter langvarig og gjentatt trykkpåvirkning eller skade f.eks. ved stadig bruk av for trangt fottøy, kan noen ganger forveksles med virusvorter som også forekommer på trykksteder og med fortykket hornhud rundt. Liktorn behandles med skånsomhet, med gradvis nedsliping og redusere / fjerne den trykkpåkjenningen som har fremkalt dem, ofte bra med hjelp fra fotpleier.

#liktorn, #clavus, #fotvorte, #fotpleie