Liggesår

liggesår – sår som kommer frem ved langvarig sengeleie, evt kombinert med nedsatt bevissthet og/ eller almenntilstand, eller nedsatt følsomhet i huden, og dermed langvarig trykk og dårlig sirkulasjon lokalt. Av samme grunner kan slike sår være svært vanskelige å behandle.

#liggesår, #decubitus