Metastaser

metastaser – brukes som betegnelse på kreftceller som sprer seg utenfor det organet der de har sin opprinnelse. Kreftceller kan vokse inn i tilgrensende «nabovev» f eks fra hud til bindevev og ben. De kan også spres med blod og lymfe slik at de dukker opp andre steder i kroppen. Ofte vil fjernmetastaser starte med spredning til nærmeste lymfeknuter som fungerer som «sil». Forskjellige kreftformer har forskjellig potensiale til å spre seg. Etterkontroller etter kreftbehandling går bl a ut på å oppdage og behandle spredning så tidlig som mulig #kreft #metastaser #spredning