Methotrexat tbl

Methotrexat tbl – immundempende stoff benyttes alene eller i kombinasjon med andre immundempende medikamenter ved psoriasis, psoriasis- leddgikt og leddgikt, kan påvirke leveren,så nødvendig med oppfølging og blodprøver.

#methotrexate, #metotrexat, #leddgikt, #immundempende, #psoriasis_leddgikt