Neglesopp

neglesopp– en vanlig sykdom spesielt på tærne hos dem som trener og svetter mye, behandles med tabletter, mest effektivt er terbinafin, men må pågå i måneder, av og til intervallbehandling i inntil 1 år. Er ikke spesielt smittsomt, har mer med mottakelighet å gjøre ved at de som svetter mye eller er mye fuktige pga svømmehallbesøk eller svetting ifm fysisk aktivitet er dårligere beskyttet når hornlaget i huden og neglene har høyt fuktighetsnivå. Da kan disse fungere som vekstmedium for soppen i stedet for å beskytte. Les mer «pasinfo D10»

#tinea, #tinea_pedis, #fotsopp, #svømmehall, #terbinafin, #fotsvette