Paronyki

paronyki –neglrotsbetennelse, ofte en kronisk tilstand håndeksem med affeksjon av neglrot, med dårlig hudbarriere og infeksjon med bakterier og/ eller sopp.

#paronyki, #neglrotsbetennelse