rosen – erysipelas – hudsykdom mest vanlig på legg/ fot etter infeksjon med streptokokker og som gir en dyp infeksjon med velavgrenset område med rødhet, hevelse, varmeøkning og smerter.

#rosen, #erysipelas