Roseola

roseola-små runde til ovale rødlige flekker i huden, betegnelsen brukes fortrinnsvis om det utslettet som sees i sekundærstadiet av syfilis.

#roseol, #syfilis