Stevens-Johnson syndrom

Stevens-Johnsons syndromL51.1 – en alvorlig medikamentell allergisk reaksjon, som kan forårsake blemmedannelse og hudavløsning på større eller mindre områder av kroppen, av og til livstruende og krever innleggelse på hudavdeling. Sulfa var et av medikamentene som kunne gi denne alvorlige bivirkningen, oftest hos pasienter som benyttet mange medikamenter samtidig og hadde nedsatt almentilstand.

#stevens_johnson, #nekrolyse, #legemiddelreaksjon