Ulcus varicosum

Ulcus cruris varicosum I 83.0leggsår i sammenheng med åreknuter og dårlig tilbakestrømning til hjertet.

#ulcus_cruris_varicosum, #leggsår, #venøs_insuffisiens