Ultrafiolett lys

ultrafiolett lys – elektromagnetisk stråling fra solen med bølgelengder fra 200–400 nanometer. Ultrafiolett stråling deles i tre bånd: A-båndet (400–320 nm), B-båndet (320–290 nm) og C-båndet (290–200 nm). Ozonlaget i atmosfæren stenger ute det meste av den høyenergiske kortbølgede UV-strålingen i C-båndet, om lag halvparten av UV-B-strålingen og en liten del av UV-A-strålingen. Det er den gradvise etableringen av atmosfærens ozonlag som har muliggjort utviklingen av høyere livsformer på Jorden. Den UV-strålingen som når det mest jordnære laget av atmosfæren (troposfæren), har siden 1975 økt med seks prosent per 10 år på våre breddegrader. En viktig årsak er reduksjon av ozonlaget på grunn av utslipp av KFK-gasser. En reduksjon av ozonlaget med én prosent gir en økning på to prosent i den effektive dosen UV-B, som bl.a. kan forårsakeforskjellige typer hudkreft og øke forekomste4n av andre kroniske solskader i huden.

#uv_lys, #ultraviolett_lys, #ozonlag