Vitiligo L80

Vitiligo L80 – mangel på pigment av ukjent årsak, kan være noen få flekker eller generalisert, ingen effektiv behandling tilgjengelig. Les mer «pasinfo E06»

#vitiligo,   #pigmentmangel