Xolair   – biologisk legemiddel i sprøyteform mot kronisk elveblest, behandling gjøres på legens kontor må settes

#xolair, #elveblest, #urticaria