Dalacin tbl

Dalacin tblklindamycin– brukes ved infeksjoner spesielt med gule stafylokokker, bl a hos pasienter med utbredt «superinfisert» eksem.   Kan bl a gi bivirkninger fra mage-tarmsystemet og bør benyttes med forsiktighet hos pasienter som har slike plager i utgangspunktet. Der lokal antiinfeksiøs behandling er mulig, bør dette forsøkes først.

#dalacin, #gule_stafylokokker, #antibiotika