Overdreven svetting

BleieHans: Hei! Er det og få noe behandling eller noe annet for generell svetting? Er veldig plaget av at jeg svetter for ingenting.. Plagsomt er det..

Hudlegen: Hei BleieHans! Svetting generelt har lenge vært vanskelig å gjøre noe med da vi ikke har hatt medikamenter i tablettform som hemmer svetting selektivt. De medikamentene som har virket, har også hemmet andre kjertler og bla gitt svært plagsom munntørrhet. De siste årene har vi benyttet en acetylcholinhemmer som heter Dridase / Dithropan. Etter hvert har det kommet publikasjoner som påpeker risiko for påvirkning av sentralnervesystemet med de samme tablettene og økt risiko for demens. Kontinuerlig langtidsbruk frarådes.

Man er derfor henvist til å benytte lokalbehandling på de mest plagsomme stedene, det kan være på hender, føtter eller under armene. det finnes noe som hetes Transpirasjonsvann RH, som lages på Rikshospitalets apotek, det inneholder sprit og kan ha god effekt ved påsmøring 3 kvelder i uken..  Men det tørker ut huden.

Ellers finnes det noe som heter iontoforese, en form for strømbehandling som fungerer for noen, da sitter man med hender og/ eller føtter i et kar 3 ganger i uken og sender strøm gjennom vannet. Dette brukes ikke så mye lenger.

For øvrig benyttes botulinimtoksininjeksjoner, men dette er også bare lokalt og egner seg best under armene med effekt i noen mnd før det må gjentas.  Botox behandlingen dekkes vanligvis ikke over Folketrygden, selv om svettingen er veldig plagsom. Men i «særlig plagsomme tilfeller» dekkes botox medikamentet på blå resept etter spesiell søknad fra legen.  Med hilsen hudlege Jon

Nøkkelord: #svetting #dridase #botox