U

Urticaria chronica L50.8

Urticaria chronica L50.8 – kronisk elveblest, som regel ukjent årsak kan starte og begynne brått, de fleste er bra før det er gått 1 år, behandles først og fremst med antihistaminer – #kronisk_urticaria

Urticaria acuta L50.0

Urticaria acuta L50.0 – elveblest, kommer plutselig, ofte som allergisk reaksjon på injeksjon av medikament(penicillin), matinntak (eks nøtter) eller andre stoffer som trenger gjennom hud eller slimhinne f.eks. vepsestikk eller gummi (kontakt med munn(tannlege)- eller genitalslimhinne(prevensjon). #akutt_urticaria

Ulcus cutis L98.4

Ulcus cutis L98.4 – sår i huden, kan ha mange forskjellige årsaker. #hudsår, #ulcus_cutis

Urticaria

elveblest

Ultrafiolett lysbehandling

ultrafiolett lysbehandling– til medisinsk lysbehandling b#lysbehandlingenyttes ofte UVB 290-320 nm, til PUVA benyttes UVA 320-400 nm, ellers ofte en kombinasjon.

Ultrafiolett lys

ultrafiolett lys – elektromagnetisk stråling fra solen med bølgelengder fra 200–400 nanometer. Ultrafiolett stråling deles i tre bånd: A-båndet (400–320 nm), B-båndet (320–290 nm) og C-båndet (290–200 nm). Ozonlaget i atmosfæren stenger ute det meste av den høyenergiske kortbølgede UV-strålingen i C-båndet, om lag halvparten av UV-B-strålingen og en liten del av UV-A-strålingen. Det er den gradvise etableringen…

Ulcus varicosum

Ulcus cruris varicosum I 83.0 – leggsår i sammenheng med åreknuter og dårlig tilbakestrømning til hjertet. #ulcus_cruris_varicosum, #leggsår, #venøs_insuffisiens

Ulcus cruris L97

Ulcus cruris L97 – leggsår -sår på ankel/ legg, kan være forårsaket av venøs insuffisiens som gir dårlig tilbakestrømning og hevelse og dermed skader mikrosirkulasjonen i huden, ofte vanskelig å behandle, krever aktiv muskelbruk om mulig, for å mobilisere venepumpen og bedre tilbakestrømningen til hjertet, ofte sammen med bandasjetrømpe, sårbehandling for eliminasjon av bakterieinfeksjon, elevasjon…

Ulcerasjon

ulcerasjon – sårdannelse #sår