N

Nix

Nix –permitrin 5%- benyttes mot skabb med 2 påsmøringer med en uke imellom, påsmøre3s alt utenom hode og hals, dusjes av samt rene klær og nytt, partnerbehandling samtidig, evt alle i samboende familie eller kollektiv. Tiltakende antall tilfeller der lokalbehandling med Nix ser ut til ikke å svikte, kan skyldes resistente / motstandsdyktige skabbstammer. Man…

Nummulat Dermatitt L30.0

Nummulat Dermatitt L30.0 –en hudsykdom med myntformete flekker med varierende utbredelse påkropp / ekstremiteter. #nummulat_eksem, #mynteksem

NeoTigason – acitretin

NeoTigason– acitretin – er et retinoid med effekt på sykdommer med keratiniseringsforstyrrelser i huden spesielt psoriasis og ichtyose («fiskehud»).Medikamentet er fosterskadelig og har lang halveringstid slik at man ikke må bli gravid før et år etter at behandlingen er avsluttet. #acitretin, #neotigason, #retinoid, #keratiniseringsforstyrrelser, #fiskehud, #ichtyose

Nevus

nevus – betegnelse på føflekk, som regel pigmentert. #naevus, #føflekk, #pigmentflekk

Nevrodermitt

nevrodermitt – lokalisert område med fortykket hud og merker etter kløe, kloring og traumatisering ofte på fotrygg, forside legg eller nakke, kan være ett eller flere områder, kan starte med en primær hudsykdom som eksem eller psoriasis, men fremstår etter hvert som en uttalt hudforandring der kløen har en selvforsterkende effekt og må opphøre dersom…

Neglesykdommer

neglesykdommer– neglene kan ha forskjellige forandringer knyttet til generell sykdom eller mangeltilstand inkl hudsykdommer og kan også ha egne sykdommer. Vanligst er soppinfeksjon eller forandringer i forbindelse med psoriasis, men negler kan ogsåha sekundære forandringer til lokale traumer/ skader eller eksem og dessuten gjenspeile bla a lunge-hjertesykdom med mer. #neglsopp, #negl psoriasis, #neglsykdommer

Neglesopp

neglesopp– en vanlig sykdom spesielt på tærne hos dem som trener og svetter mye, behandles med tabletter, mest effektivt er terbinafin, men må pågå i måneder, av og til intervallbehandling i inntil 1 år. Er ikke spesielt smittsomt, har mer med mottakelighet å gjøre ved at de som svetter mye eller er mye fuktige pga…

Neglerotbetennelse

neglerotsbetennelse– kan forekomme på fingre og tær, på fingre oftest ifm hudsykdom med sekundær infeksjon, på tær vanligst pga trykk og inngrodd negl. For å unngå tilbakefall, må det som regel gjøres noe med den primære tilstanden.På foten kan det være aktuelt med korrigerende kileoperasjon. For å hindre tilbakefall og i lettere tilfeller kan bøyle,…

Naevus pigmentosus

Naevus pigmentosus D22.9– føflekk, en vevsansamling med mye pigment, som regel ganske stabile, noen få, spesielt flate kan bli ondartete. #føflekk, #pigmentneavus

Naevus flammeus

Naevus flammeus – et fødselsmerke bestående av blodkar,kalles en vasculær malformasjon,ofte halvsidig, kan som regel behandles med blodkarlaser så det blir mer eller mindre borte, men krever som regel mange behandlinger. #naevus_flammeus, #fødselsmerke, #vaskulær_malformasjon, #karlaser